Cymraeg

Lleisiau’r Byd

Oes gennych gynlluniau ar gyfer nos Wener yn Abertawe?!

Am 3 mis, bydd awduron ac artistiaid traws-iaith lleol o bedwar ban byd yn perfformio.

Mae Wales PEN Cymru a phrosiect ymchwil ‘Cross-Language Dynamics’ Prifysgol Abertawe yn cyflwyno: ‘Volcano Fridays’.

Bydd Volcano Fridays yn croesawu tua 30 o awduron, artistiaid a cherddorion. Bydd y gwesteion yn perfformio yn Saesneg a’u hieithoedd eraill, yn sgwrsio gyda’r gynulleidfa, ac yn cyflwyno darn o gerddoriaeth a delwedd neu fideo a ddewiswyd ar thema ‘ieithoedd a chymunedau’.

  • Yn dechrau ar Ddydd Gwener 7 Ebrill, yn Theatr Volcano, 27-29 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1LG.
  • Yn parhau tan fis Mehefin.
  • Drysau ar agor am 7.30yh. Perfformiadau’n dechrau am 8yh.
  • Cerddoriaeth fyw a guradwyd gan Huw Dylan Owen, awdur Sesiwn yng Nghymru.
  • Bar & bwyd aml-gyfandirol wedi’u coginio gartref.
  • Mynediad am ddim: gofynnir am rodd i Wales PEN Cymru ac elusennau ffoaduriaid Abertawe.
Dydd Gwener 7 Ebrill – Tsieineaidd, Cymraeg, Arabig & …
Yang Lian 杨炼小传 – Bardd Tseiniaidd arobryn, wedi’i alltud ym 1989, nawr wedi’i leoli yn Berlin. Mae e’n perfformio trwy gyfrwng Tseineaidd, Saesneg a ‘Yanglish’ “Barddoniaeth yw ein mamiaith unigryw
Ifor ap Glyn – Bardd yr iaith Gymraeg, cynhyrchydd teledu a chyflwynydd, a Bardd Cenedlaethol Cymru.
Amani Bakhiet اماني عمر بخيت – bardd cyfrwng Arabig, yn dod o’r Swdan ac o Abertawe
Dydd Gwener 14 Ebrill – Tyrceg, Cwrdeg, Farsi & …
Nofelydd a dramodydd Meltem Arıkan gydag actor a chyfarwyddwr Pınar Öğün. Cyhuddwyd eu drama ‘Mi Minor’ o “ymarfer” y protestiadau Gezi Park 2013. Nawr maent wedi’u lleoli yng Nghaerdydd. Mae eu drama Enough is Enough yn teithio trwy Gymru ym mis Chwefror, gyda pherfformiad arbennig ar Ebrill 8 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.
Bardd, cyfieithydd o/i Dyrceg. Ac ymgyrchydd dros hawliau dynol Caroline Stockford.
Artist Abertawe, o Iran: Amir a Nejad امیر آقا نژاد.
Dydd Gwener 21 Ebrill – Ffrangeg, Rwsieg, Pidgin, Cymraeg, FYP & …
Eric Ngalle CharlesBardd o Camerŵn, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Yn ei arddegau, treuliodd Eric 2 flynedd beryglus yn Rwsia, oherwydd masnachwyr diegwyddor. Bydd ei gofiannau o’r blynyddoedd hynny yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.
Rhys Trimblebardd perfformio enwog yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Edin Suljicbardd a gwneuthurwr ffilmiau o Lundain, wedi’i eni yn yr Hen Iwgoslafia: mae e’n dal i siarad iaith y bobl Hen Iwgoslafia.
Dydd Gwener 28 Ebrill – Arabig, Pwyleg ac eraill
Beirdd ac awduron gyda nifer o ieithoedd, gan gynnwys aelodau grwp cymuned ysgrifennu Abertawe, Poets on the Hill, a chynllun Llyfrau Hafan “Ffoaduriaid yn Ysgrifennu yng Nghymru”
Bashar Farahat بشار فرحات – meddyg, bardd ac ymgyrchydd Amnest Rhyngwladol Syria, o Lundain.
Jeni WilliamsBardd, artist ac athrawes Abertawe.
Bohdan Piasecki o Birmingham: bardd Pwyleg, artist perfformio, a chyfieithydd.
Dydd Gwener 05 Mai – Hindi & …
Preti Taneja प्रीति तनेजा – nofelydd, bardd, blogiwr, ymchwilydd o Gaergrawnt. Mae ei nofel newydd We That Are Young yn ailadrodd King Lear yn yr India yn yr oes hon.
Hannah Sabatia – bardd o Abertawe.
Dydd Gwener 12 Mai – Ffrangeg, Kannada & …
Marie Darrieussecq – nofelydd Ffrangeg llwyddiannus a dadleuol (Pig Games: A Novel of Lust and TransformationAll the WayMy Phantom Husbanda mwy). Hefyd yn gyfieithydd Ovid, Jorce, a Woolf.
Catherine Rodgers – Ymchwilydd Prifysgol Abertawe ym maes ffuglen ffeministaidd Ffrengig.
 
Mamta Sagar – Bardd o’r India, dramodydd, yn teithio’r byd ac yn cyfieithu o Kannada i Saesneg.
Nia Davies – ganwyd yn Sheffield, wedi’i lleoli yn Abertawe, yn dysgu Tyrceg, bardd a golygydd Poetry Wales.
Dydd Gwener 19 Mai – Eidaleg, Somalieg & …
Shirin Ramzanali Fazel arloeswraig llenyddiaeth Eidaleg ôl­-drefedigol gyda’i chofiant ar fudo, wedi’i gyfieithu’n Far from Mogadishu.  
Luca Paci, bardd, cyfieithydd, darlithydd a gweithredwr gyda Chanolfan Ddiwyllant yr Eidal Cymru.
Alhaji Sheku Kamara – yn dod o Sierra Leone, yn dod o Abertawe; bardd ac athro ysgrifennu creadigol.
Dydd Gwener 26 Mai – Almaeneg, Pwyleg & …
Jörg Bernig, bardd sy’ wedi ennill nifer o wobrau, nofelydd ysgrifwr; mae e’n byw yn agos i Dresden ac wedi ysgrifennu sawl stori wedi’u lleoli yn Abertawe – trwy gyfrwng Saesneg.
Wioletta Greg [Grzegorzewska], nofelydd llwyddiannus yn Bwyleg, bardd, golygydd a chyfieithydd; mae hi wedi byw yn Lloegr ers 2006.
Dydd Gwener 2 Mehefin; Dydd Gwener 9 Mehefin: DIM SIOE

Dydd Gwener 9 Mehefin: Swansea Poetry Slam yn Cinema & Co

Dydd Gwener 16 Mehefin – Arabig, Cymraeg & …
Maram al-Massri  مرام مصري   – bardd, ganwyd yn Syria, wedi’i lleoli yn Ffrainc.  Mae hi wedi cyhoeddi nifer o lyfrau barddoniaeth yn Abareg ac yn SaesnegFfrangegEidaleg a Sbaeneg cyfieithiadau, yn ogystal ag ieithoedd eraill.
Menna Elfyn – bardd enwog yn y Gymraeg, Llywydd Wales PEN Cymru.
Humberto Gatica – bardd a ffotograffydd sy’ wedi ennill gwobrau am ei waith yn dod o Chile, yn dod o Abertawe.
Sharon Morris – Bardd Cymraeg ac artist o Lundain, artist preswyl yn Oriel Gelf y Glynn Vivian Abertawe.
Dydd Gwener 23 Mehefin – Sbaeneg & …
Mae’r seicolegydd addysg José Cifuentes wedi byw yn Abertawe ers 1977 pan ddaeth e fel ffoadur gwleidyddolo Chile. Mae e wedi ysgrifennu ei gofiant o’r blynyddoedd Allende a Pinochet yn Sbaeneg. Cyfieithwyd y testun i Saesneg gan ei ferch Rocio (cyfarwyddwr EYST) ac hefyd paratowyd y testun i gael ei gyhoeddi ganddi.
Patricia Rodriguez Martinez Jones – ymchwilydd a chyfieithydd barddoniaeth Affro-Colmobiaidd, yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Cyfieithu a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe.
Zoë Skoulding o Fangor – bardd a chyfieithydd barddoniaeth Ffrangeg

Jean Portante

 

Cyfieithiad gan Georgia Tanti.